Bạn đang xem kênh VTV5 HD

    Nếu kênh bị lỗi vui lòng chọn các Link khác bên dưới để tải lại!

Bạn đang xem kênh VTV5 HD: Là kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (có phụ đề tiếng Việt) của Đài truyền hình Việt Nam dành cho đồng bào dân tộc thiểu số các dân tộc ở vùng sâu xa, là kênh cung cấp thông tin chính sách của Chính phủ, các sự kiện lớn và quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số và 1 phần nhỏ về các chương trình giải trí.

  • Kênh gợi ý
  • Nước ngoài nổi bật
Top