Bạn đang xem kênh TTXVN - Thông tấn xã Việt Nam

    Khi kênh bị lỗi vui lòng nhấp Refresh hoặc chọn Link 1/Link 2 để tải lại kênh!

TTXVN (Thông tấn xã Việt Nam) là hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. TTXVN liên tục cung cấp những thông tin đề cập đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học và công nghệ của Việt Nam và thế giới. Mục đích của TTXVN là phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về những vấn đề thời sự lớn trong nước, khu vực và trên thế giới.

  • Kênh gợi ý
  • Nước ngoài nổi bật
Top