Bạn đang xem kênh QPVN - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

    Khi kênh bị lỗi vui lòng nhấp Refresh hoặc chọn Link 1/Link 2 để tải lại kênh!

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (viết tắt là QPVN) là kênh truyền hình cập nhật thông tin về Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số thông tin diễn biến thời sự trên thế giới. Là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Đây là kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ của Đài truyền hình quốc gia trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp.

  • Kênh gợi ý
  • Nước ngoài nổi bật
Top