Bạn đang xem kênh VTV7 HD

VTV7 HD là kênh truyền hình giáo dục quốc gia trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam, nhằm mục đích dạy học, phổ biến và nâng cao kiến thức. VTV7 được phát sóng thử nghiệm từ 11 giờ 30 phút ngày 20/11/2015 và được phát sóng chính thức vào lúc 6 giờ ngày 1/1/2016. Đối tượng khán giả của kênh VTV7 chủ yếu là học sinh, sinh viên. Với các chương trình nổi bật như Chung tay, Ú Òa, Bong bóng và 7 câu hỏi địa lý, Cuốn sách của tôi, 8 IELTS, Học lịch sử thật tuyệt, 5 từ mới tiếng anh, 7 phút cho bữa sáng, Khám phá khoa học...

  • Kênh gợi ý
  • Nước ngoài nổi bật
Top