Bạn đang xem kênh KTV - Truyền hình Khánh Hoà

    Khi kênh bị lỗi vui lòng nhấp Refresh hoặc chọn Link 1/Link 2 để tải lại kênh!

KTV kênh thông tin tổng hợp trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chính quyền địa phương. Là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  • Kênh gợi ý
  • Nước ngoài nổi bật
Top